Menu

Alminnelige forretningsvilkår

1. Virkeområde og avtaleparter

Disse generelle forretningsvilkårene gjelder for avtale om leveranse av fotografitjenester fra SÅ BLID FOTOGRAFI OG DESIGN, Storhaugen 27, 5382 Skogsvåg, i disse vilkårene benevnt Så blid.

I tilfelle motstrid går spesielle vilkår foran disse generelle vilkårene. Vilkårene gjelder inntil de blir avløst av nye.

Kunden plikter seg å gjøre seg kjent med vilkårene før bestilling av fotografitjenester hos Så blid.

2. Definisjoner

Ytelser: antall avtalte bilder og varighet av fotoshooting (timer)

Fotografitjeneste: profesjonell gjennomføring av fotoshooting med fotostudio-utstyr og digital redigering av bildene

3. Booking

Booking av time kan gjennomføres via kontaktskjema på websiden, epost, telefon eller muntlig. Så blid kan kreve en skriftlig bekreftelse (epost) på bookingen fra kunden. Når kunden bekrefter en timebestilling skriftlig, så er den forpliktende. Dersom kunden avbestiller en bekreftet time mindre enn 48 timer før avtalt tidspunkt, kan Så blid kreve en erstatning av ulemper på 300,- kr.

4. Leveranse

Så blid forplikter seg å levere avtalte ytelser. Utover det forplikter seg Så blid å levere avtalte fotografitjenester på best mulig måte. Kunden kan ikke kreve delvis eller fullstendig erstatning av avtalt pris dersom han/hun ikke er fornøyd med kvaliteten av fotografitjenesten. Vurdering av resultatet ansees som subjektiv.

Skogsvåg, 20.09.2016